Llegir a la piscina

La biblioteca ofereix durant el mes de juliol el servei de bibliopiscina, que té molt bona acollida entre els junedencs i junedenques.