Conexió gratuïta des de casa

Ara, us podeu conectar als recursos electrònics que us ofereix la biblioteca gratuïtament i des de casa:

http://www14.gencat.cat/gencat_video/AppJava/detall.do?id=781361814040711

Anuncis