HORARI D’ESTIU

A partir de dissabte la biblioteca estarà oberta en aquest horari:
Dilluns, de 4h. de la tarda a 8h.
Dimarts, dimecres, dijous, divendres, de 9h. a 1h. del matí